lunes, 28 de octubre de 2013

Topologies d'una xarxa. Fàcil explicació.

*Incís: Si no saps de què parlo mira l'entrada on apareix un resum breu sobre les xarxes i a sobre les característiques*

Topologia de xarxa

La topologia de xarxa
 és la forma de connexió física i lògica entre els diferents ordinadors. 


La topologia física determina la distribució espaial i les connexions amb cables de comunicació dels diferents ordinadors. Hi ha diverses configuracions però ens centrarem bàsicament en dues:

Topologia de bus. La topologia de bus és la més senzilla, atès que tots els dispositius estan connectats en paral·lel a la mateixa línia amb un sol cable.

Topologia de bus. Font: Kioskea.

Topologia en estrella. Els ordinadors es connecten a un node central anomenat concentrador o hub formant la forma d’ una estrella.

Topologia en estrella. Font: Kioskea.

Un concentrador és un dispositiu electrònic al qual es connecten els ordinadors mitjançant cables i connectors específics. Aquesta topologia permet la creació de xarxes diferents que s’ interconnecten al seu torn amb concentradors. 

La topologia lògica determina la forma en que es transmeten les dades entre els dispositius. N’ hi ha de diferents tipus, però la més comuna en les xarxes locals és l' Ethernet.

No hay comentarios:

Publicar un comentario