martes, 29 de octubre de 2013

Mitjans de transmissió de les xarxes.

*Incís: Si no sabeu de què us parlo, busqueu l'entrada on surt el resum breu sobre les xarxes*

El mitjà de transmissió

Les línies de transmissió són l’ element clau per al transport de la informació entre els diferents nodes. En un procés de transmissió de dades, aquestes poden viatjar a través de les diferents tecnologies, adaptant-se en cada tram a la màxima velocitat admesa.

  • Cable coaxial, constituït per dos cables conductors concèntrics.  El cable central és envoltat per una capa aïllant, que es recobreix pel segon conductor en forma de malla. El cable central transporta les dades i la malla fa la funció d’ apantallament per reduir l’ efecte de les interferències exteriors. 

  • Cable parell trenat, està constituït per dos cables de coure aïllats i trenats entre ells per reduir l’ efecte de les interferències.

  • Fibra òptica, constituïda per capes de material plàstic i de vidre. Transporta dades digitals per mitjà d’ impulsos de llum a alta velocitat i és insensible a les interferències electromagnètiques. 

La fibra òptica sol formar part de les instal·lacions de les companyies de serveis de dades o telefonia i de grans corporacions i administracions públiques. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario