lunes, 21 de octubre de 2013

Què pots fer amb el Google Drive?

Amb el Google Drive pots fer:

-Documents de text:
 • Crear nous documents amb un editor senzill que ens permet donar-los-hi format, revisar l'ortografia, etc.
 • Pujar documents en format Word, OpenOffice, RTF, HTML, PDF o text. 
 • Invitar a altres persones (només cal la seva adreça de correu electrònic) per tal que puguin participar o veure els vostres documents.
 • Veure l'històric de revisions dels documents per tal de recuperar edicions anteriors.
 • Mantenir converses síncrones (amb el xat associat) o asíncrones (mitjançant els comentaris) sobre aspectes relacionats amb l'edició del document.
 • Publicar documents en línia per a posar-los a disposició de tothom.
 • Baixar documents al vostre ordinador en format Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML o ZIP.
 • Enviar documents com arxius adjunts per correu electrònic.
-Presentacions:
 • Importar presentacions ja existents amb formats PPT i PPS.
 • Exportar les presentacions en format ZIP.
 • Inserir imatges i donar la forma a les vostres diapositives. 
 • Editar i compartir presentacions amb altres persones.
 • Visualitzar les presentacions des d'ubicacions remotes, en temps real.
 • Publicar-les per tal que tothom hi tingui accés.
-Fulls de càlcul:
 • Importar i exportar dades amb formats XLS, CSV i ODS i exportar-les amb format PDF i HTML.
 • Utilitzar l'edició de formats i fórmules per a obtenir el resultat desitjat.
 • Usar el xat per tal de comentar l'edició en temps real.
 • Incrustar un full o una secció d'un full dins un bloc o pàgina web. 
Formularis:
 • Crear formularis amb preguntes i diferents possibilitats de resposta (llista, selecció simple, selecció múltiple, text lliure, etc.).
 • Enviar els formularis per correu electrònic a diferents persones.
 • Consultar les respostes en format gràfic o en full de càlcul associat.
 • Incrustar el formulari dins un bloc o pàgina web.


No hay comentarios:

Publicar un comentario