jueves, 14 de noviembre de 2013

Què és el trolling? S' ha de fer?

No s'ha de fer, ja que aquesta persona, és algú que intenta provocar a d'altres publicant o enviant missatges que intenten excitar emocions en una comunitat en línia. Això ho sol fer per aconseguir una reacció per part dels altres usuaris o bé per causar problemes.

Grooming a menors. Què és? Perquè està malament?

Són actituds i actuacions enganyoses dutes a terme per part d’ un adult per tal de fer-se amb la confiança d’ un menor i obtenir-ne favors sexuals. Els favors poden anar des de la obtenció de fotografies i vídeos fins a trobades en persona. La operativa habitual de l’ assetjador es basa en l’ ús de la persuasió i l’ empatia per anar-se guanyant al confiança del menor fins que aconsegueix algun tipus de material que pot comprometre la víctima com per exemple alguna fotografia feta usant la webcam. A partir d’ aquest moment, de l’ assetjament es passa al xantatge per aconseguir imatges més pujades de to i fins i tot es pot arribar al contacte personal.

CiberBullying, una opció perillosa.

El ciberassetjament escolar o ciberbullying, es produeix quan un nen o adolescent és amenaçat, assetjat, humiliat, molestat d'una manera o altra, per un altre nen o adolescent mitjançant l'ús d' Internet, tecnologies interactives i digitals o telèfon mòbil".

jueves, 7 de noviembre de 2013

Bluetooth? Què és això? Es menja?

Què és el Bluetooth?

La connexió Bluetooth és la comunicació entre dispositius més simple que s’ empra en la constitució de xarxes d’ àrea personal (PAN) i per a la comunicació entre dispositius. L’ abast és limitat, per regla general, d’ una desena a un centenar de metres, en el millor dels casos. Amb el Bluetooth poden connectar-se dispositius com ordinadors, telèfons mòbils, mans lliures, impressores, càmeres digitals, navegadors GPS, ratolins, etc.

La comunicació s'estableix per mitjà d’ ones electromagnètiques a una freqüència de 2,45 GHz amb un requeriment de potència molt petit, característica que el fa especialment indicat pels aparells portàtils alimentats per bateries, i actualment s’ obté una taxa de transferència de 24 Mbps.


Informació sobre els dispositius sense fils. Molt fàcil!

Connexió de dispositius sense fil.

La connexió d’ elements a una xarxa o entre ells sense la connexió física d’ un cable es realitza habitualment amb ones electromagnètiques. Aquesta tecnologia permet una major comoditat i mobilitat dels usuaris.

Les ones electromagnètiques es propaguen per l’ espai però la seva potència es va reduint amb la distància entre l’ emissor i el receptor. Això fa que l’ abast d’ aquests sistemes sigui d’unes desenes o centenars de metres.

La tecnologia bluetooth està dissenyada per connectar equips de baix consum i amb un abast reduït, que permet l’ intercanvi d’ informació entre dispositius i la creació de petites xarxes d’ àmbit personal.

La tecnologia WiFi  està dissenyada per establir comunicacions sense fils en xarxa local.
Ambdues tecnologies empren la mateixa freqüència radioelèctrica de 2,4 Gigahertz, que és a la banda de freqüència de les microones, però amb codificacions de la informació diferents. El fet que la transmissió sigui per ones electromagnètiques pot crear problemes de seguretat en la informació, motiu pel qual els estàndards de comunicació incorporen sistemes de protecció mitjançant tècniques d'encriptació.
La connexió de dispositius a internet sense fils també és possible amb la tecnologia de telefonia mòbil GSM i UMTS que aprofiten tota la potencialitat de la comunicació digital sense fils.

martes, 29 de octubre de 2013

Mitjans de transmissió de les xarxes.

*Incís: Si no sabeu de què us parlo, busqueu l'entrada on surt el resum breu sobre les xarxes*

El mitjà de transmissió

Les línies de transmissió són l’ element clau per al transport de la informació entre els diferents nodes. En un procés de transmissió de dades, aquestes poden viatjar a través de les diferents tecnologies, adaptant-se en cada tram a la màxima velocitat admesa.

  • Cable coaxial, constituït per dos cables conductors concèntrics.  El cable central és envoltat per una capa aïllant, que es recobreix pel segon conductor en forma de malla. El cable central transporta les dades i la malla fa la funció d’ apantallament per reduir l’ efecte de les interferències exteriors. 

  • Cable parell trenat, està constituït per dos cables de coure aïllats i trenats entre ells per reduir l’ efecte de les interferències.

  • Fibra òptica, constituïda per capes de material plàstic i de vidre. Transporta dades digitals per mitjà d’ impulsos de llum a alta velocitat i és insensible a les interferències electromagnètiques. 

La fibra òptica sol formar part de les instal·lacions de les companyies de serveis de dades o telefonia i de grans corporacions i administracions públiques. 

lunes, 28 de octubre de 2013

Topologies d'una xarxa. Fàcil explicació.

*Incís: Si no saps de què parlo mira l'entrada on apareix un resum breu sobre les xarxes i a sobre les característiques*

Topologia de xarxa

La topologia de xarxa
 és la forma de connexió física i lògica entre els diferents ordinadors. 


La topologia física determina la distribució espaial i les connexions amb cables de comunicació dels diferents ordinadors. Hi ha diverses configuracions però ens centrarem bàsicament en dues:

Topologia de bus. La topologia de bus és la més senzilla, atès que tots els dispositius estan connectats en paral·lel a la mateixa línia amb un sol cable.

Topologia de bus. Font: Kioskea.

Topologia en estrella. Els ordinadors es connecten a un node central anomenat concentrador o hub formant la forma d’ una estrella.

Topologia en estrella. Font: Kioskea.

Un concentrador és un dispositiu electrònic al qual es connecten els ordinadors mitjançant cables i connectors específics. Aquesta topologia permet la creació de xarxes diferents que s’ interconnecten al seu torn amb concentradors. 

La topologia lògica determina la forma en que es transmeten les dades entre els dispositius. N’ hi ha de diferents tipus, però la més comuna en les xarxes locals és l' Ethernet.